Nepřitomnost při odečtech měřidel

Odečty měřidel ve Vašem bytě probíhají společností, která tato měřidla spravuje a odečítá (Ulimex spol. s r.o. pro domy v České Lípě, případně Termi s.r.o. pro domy v Novém Boru a Varnsdorfu) a probíhají vždy v termínech 1.12. - 15.1.

-> V každém domě je vyvěšen řádný (hlavní) termín odečtů a to minimálně s 5-ti denním předstihem
-> Tento termín je vyvěšen na vchodových dveřích či výtahu. Každý vlastník bytu je povinnen si,
v případě, že se nemůže odečtů zúčastnit zajistit zřístupnění bytu jinou osobou.
Firmy provádějící odečty a rozúčtování nemají za povinnost termíny hlásit přímo jednotlivým
majitelům bytů (v případě pronájmů apod.)
-> V případě, že nebude ze závažných důvodů umožněn odečet v hlavním termínu obdržíte
do řádně označené schránky oznámení o termínu náhradního odečtu.
-> Pokud není uživatel přítomen ne hlavní ani náhradní termín je nutno si další termín domluvit
individuálně.
-> Tento výjezd je již vždy hrazen užvatelem bytu.

Nejzašší možnost pro odečet kapalinových měřidel je do 31.1. U digitálních měřidel je tato doba prodloužena do doby než je hotové rozúčtování společností provádějící odečty. Po tomto rozúčtování již není možný žádný další odečet měřidel.


Kontakty na společnosti provádějící odečty:

Ulimex, spol, s r.o. - pobočka Česká Lípa
-> 487 834 178 (záznamník)
-> c.lipa@ulimex.cz

Termi s.r.o. - Varnsdorf
-> 412 371 407