Prodej bytu

V případě prodeje Vašeho bytu je nutné osobně navštívit naši kancelář i s novým majitelem bytové jednotky a zde provést příslušnou změnu.

K přepisu jednotky na nového vlastníka je nutné přínést s sebou kupní smlouvu (příp. darovací smlouvu, doklad o dražbě, apod.)

Dále je zapotřebí provést samoodečty měřidel v bytě.


-> U domů bez centrálního vytápění (vlastní elektrokotel, plynový kotel, WAF) se
provádí pouze odečet studené vody včetně výrobního čísla vodoměru.

-> U domů s centrálním vytápěním (ČLT, společná plynová kotelna) se provádí
odečet studené a teplé vody včetně výrobních čísel vodoměrů.

-> V případě, že jsou v bytě instalovány digitální měřidla na radiátorech je zapotřebí
odečíst i tato měřidla. (vytápění od ČLT, vlastní plynová kotelna)

Postup odečtu digitálních měřidel: Na digitálním měřidle je nutno 1x stisknoutt tlačítko,
na displeji se objeví stav, který může být nula až pětimístné číslo.
Zároveň s tímto odečtem je potřeba zapsat i výrobní číslo měřidla, které je uvedeno
na spodní části měřidla nad čárovým kódem a to ve formátu xxxxxxxx/yyyy