Pronájem bytu

V případě pronájmu Vašeho bytu je zapotřebí nahlásit neprodleně každou změnu nájemníků.
K tomuto úkonu můžete využít možnost ON-LINE nahlášení
(menu vlevo -> záložka "pro naše klienty - SVJ" a zde vybrat možnost "Hlášení změn ONLINE")

Dle §1177 nového občanského zákoníku je zapotřebí hlásit správci objektu jména a adresy trvalého bydliště všech nájemníků.


-> Při změně nájemníků není zapotřebí nahlašovat stavy měřidell v bytě
-> Případné rozúčtování nákladů jednotlivým nájemníkům je v režii majitele bytu nikoliv
správce domu