Stavební úpravy + zasklení lodžie

Při rekonstukci Vašeho bytu není zapotřebí nic ohlašovat ani žádat o povolení, pokud se úpravy či opravy netýkají nosných kostrukcí domu.

Pokud se rekonstrukce týká zásahu do nosných konstrukcí domu je třeba se informovat na příslušném stavebním úřadu o dalším postupu.

V případě zásahu do společných částí domu je nutný souhlas všech vlastníků bytových jednotek.

Pokud při rekonstukci bytu budete měnit otopná tělesa (radiátory) či opravovat a upravovat rozvody vody použijte odkazy viz menu vlevo, kde jsou rady jak postupovat při těchto činnostech.


Pokud chcete v panelovém domě zasklít lodžii je nutné se obrátit na příslušný stavební úřad, kde Vám sdělí veškeré požadavky potřebné k realizaci.