Výměna radiátoru

Pokud jste se rozhodli vyměnit si otopné těleso (radiátor) nebo na raidátoru vznikla havárie a bylo nutno jej vyměnit za pomocí havarijní služby je nutné namontovat zpět na nové otopné těleso měřič tepla (pokud je osazen).

-> Při výměně radiátoru je nutno nechat firmou, která výměnu prováděla, demontovat
měřidlo na teplo, případně uschovat celé původní těleso u s měřidlem.
-> Toto měřidlo je nutno dobře uschovat
-> v případě kapalinového měřidla je nejlepší uschovat měřidlo ve staré sklenici a
nepokládat jej - hrozí rozlití kapaliny
-> u digitálního měřidla nechat měřidlo na místě, kde nehrozí poškození elektronických
součástek a čidel na zadní straně měřidla
-> Poté je nutné zavolat na společnost spravující měření tepla ve Vašem domě - Ulimex
spol. s r.o. pro Českou Lípu, případně Termi s.r.o. pro Nový Bor a Varnsdorf
-> Pracovník výše uvedených firem Vám přijede měřidlo namontovat zpět na nové otopné těleso


Kontakty na společnosti provádějící správu a servis měřidel:

Ulimex, spol, s r.o. - pobočka Česká Lípa
-> 487 834 178 (záznamník)
-> c.lipa@ulimex.cz

Termi s.r.o. - Varnsdorf
-> 412 371 407