Správa nemovitostí

Naší hlavní činností je správa společenství vlastníků jednotek (SVJ) včetně vedení účetnictví.

V oblasti správy nemovitostí Vám nabízíme následující rozsah služeb:

 • Zajištění veškerých činností nutných pro řádný chod domu
 • Zajištění revizí a oprav spojených se správou domu
 • Kompletní vedení účetnictví, mzdové agendy, evidenec u zdravotních pojišťoven a vedení evidence uživatelů bytů
 • Vypracování vyúčtování služeb a zprávy o hospodaření
 • Podpora při žádostech o úvěry, dotace a pojištění objektů
 • Pomoc a účast při zajišťování a konání shromáždění
 • Evidence dlužníků a součinnost při vymáhání dluhů


Komplexní správa nemovitostí:

 • Vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky vč. účetní závěrky a daňového přiznání, evidence plateb a roční vyúčtování služeb
 • Vedení mzdové agendy včetně evidence u zdravotních pojišťoven a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • Evidence vlastníků bytů, počtu osob, předpisů záloh a fondu oprav
 • Archivace dokumentace a dokladů souvisejících se správou
 • Sestavení plánu revizí technických zaříezní, jejich zajištění, sledování doby platnosti a zajištění odstranění zjištěných závad (elektro, plyn, komíny, požární zařízení, hromosvody, výtahy, deratizace)
 • Zajištění oprav včetně NON-STOP havarijní služby (plyn, voda, elektro, topení, výtahy, zámečnické práce)
 • Zajištění cenových nabídek na opravy a rekonstrukce
 • Právní pomoc při vymáhání dluhů včetně exekucí
 • Zajištění změn v obchodním rejstříku vč. změn u zdravotních pojišťoven
 • Zajištění založení dokumentů do sbírky listin u příslušného Krajského soudu
 • Podpora při žádoostech o úvěry, dotace a pojištění objektu


Cenu za komplexní správu včetně učetnictví Vám rádi sdělíme při osobní návštěvě u nás v kanceláři, při osobním jednání u Vás nebo na shromáždění Vašeho SVJ.

Víte, že většina správců nemovitostí v České republice nezná veškeré zákony a vyhlášky a nesleduje pravidelně novinky u finančních úřadů, zdravotních pojišťoven, rejštříkových soudů, apod. a vystavuje Vás tímto nemalým sankcím? - Vsaďte na kvalitu s RK KIRCH - rodinná firma s důrazem na péči o klienty, individuální přístup a osobní jednání.Nebojte se změny, vše vyřídíme za Vás !